Styrelse

Företagsmöte, nio människor kring ett ovalt bord, sett ovanifrån.

Nytt år, ny styrelse

Med det nya året kommer också en ny mandatperiod. Och vid förbundets första styrelsemöte 2023 fick vi se nåra nya ansikten. Läs mer för att bekanta dig med vår nya styrelse och få reda på vilka beslut som togs under mötet.