Styrelsesammanträdet 2022-09-21

Artikeln är skriven av Sophia Dahlgren, Förbundschef

Bild av sentavio från Freepik

Förbundet hade ett styrelsesammanträde den 21 september. Här kan du läsa en kort summering om vilka beslut som togs och vilka uppdrag som gavs.

Styrelsen gav följande beslut

Styrelsen beslutade att skriva en viljeinriktning om att Samordningsförbundet avser:

  • Att delta i kommande socialfondsprojekt.
  • Att ansöka om medel från europeiska socialfonden.
  • Att medfinansiera ett kommande projekt med uppskattningsvis 3 m.kr om inte kommande verksamhetsplanering beslutar annat.

Styrelsen gav följande uppdrag

Se över insatskatalogen och arbetsgruppen SAMSUS inför kommande verksamhetsplanering av 2023.

Styrelsen gav följande input

Styrelsen anser det viktigt att arbeta med att sprida kunskap om socialt företagande (ASF) samt att operativt arbeta med målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning.

Övrigt

  • Styrelsen ställer in nästa styrelsesammanträde 19 oktober.
  • Förbundet planerar för en gemensam årsavslutning 13 december för Styrelsen, Beredningsgruppen ,Mia projektets styrgrupp , MIA projektets medarbetare och förbundets kansli.