ASF-Företagare: Ge oss bättre förutsättningar att hjälpa de långtidsarbetslösa

Varför ökar andelen långtidsarbetslösa personer när den generella arbetslösheten sjunker? Här kommer en rapport från dem som jobbar med frågan på ”golvet”.