Tankar och reflektioner efter avslut av Kunskapsstöd om sociala företag

Skribent: Marie Leitzler

Bild av Rosy från Pixabay

En intervju med insatssamordnaren Thintin Strandman

Insatssamordnaren, Thintin Strandman berättar att uppdraget kom från förbundets styrelse som såg behovet av att det behövs mer kunskap om sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i kommunerna. Därför valde styrelsen att införa insatsen ”Kunskapsstöd om sociala företag” med fokus på kompetensstärkning till medlemsparterna. Insatsen pågick från 1 januari till 31 oktober 2023.

Vad har uppdraget inneburit?


”Uppdraget har inneburit att jag ska hjälpa dem att förstå vad ett socialt företag är, hur man jobbar och vad man då kan erbjuda för tjänster och samarbeten. Så det har varit mitt uppdrag från januari till nu i oktober. Sen på slutet fick jag också brukarinflytande eftersom jag också jobbar med och för målgruppen.”

Brukarinflytande innebär att man på alla plan ska se till att de man arbetar för också ska kunna ha inflytande i det man faktiskt gör, alltså inflytande för de som ska bruka tjänsten eller insatsen.

Vad var utmaningarna med uppdraget?


Thintin berättar att intresset för att använda kunskapsstödet har varit lågt. När informationen om insatsen skickades ut fanns en förhoppning att det skulle komma in förfrågningar om stöd och kompetensutveckling men så blev inte fallet. ”Jag fick knacka på dörrar för att försöka sprida kunskapen hos våra medlemmar”, säger Thintin.

Redan från början visste hon att det skulle bli hennes svåraste uppdrag hittills eftersom det inte finns ett så stort intresse. ”Arbetsträningsplatser vill alla parter ska finnas men ingen vill finansiera platserna. Jag tror att en del av ointresset berodde på att lösningen fanns runt hörnet i och med starten av Lumena projektet.”

Har du sett någon positiv utveckling?


”Danderyd har ju gjort det som är drömmen. De förtjänar en stor eloge fler gånger om och är en förebild för hur en kommun kan samarbeta med ett socialt företag. Danderyd köper samhällstjänsten arbetsträning samt andra företagstjänster av Spira, ett socialt företag i Danderyd”, säger Thintin.

”Även Täby kommun har tagit ett steg emot samarbete med ett socialt företag genom en Arvsfondsansökan.”

Samarbete mellan kommuner och sociala företag ger vinster för alla

Hon förklarar att ett bra samarbete mellan kommuner och sociala företag ger så många olika vinster både för kommunen och för medborgarna. Även om hon önskar att fler hade tagit del av kunskapsstödet känner hon sig trots allt hoppfull inför Danderyds och Spiras fortsatta samarbete.

Hon har också haft möten med politiker och myndigheter så som Arbetsförmedlingen där hon har märkt att när kunskapen kring sociala företag har ökat så har det även ökat intresset för vad ett större samarbete kan åstadkomma.

Har du några reflektioner nu efter uppdraget är avslutat?


”Jag har fått en bättre förståelse för medlemsparternas situation och inte bara utifrån de sociala företagen. Jag kan förstå att de inte prioriterar min kompetens för att de har redan så mycket att göra och det kommer att krävas mycket jobb för att få till en förändring”, säger Thintin.

”Men det betyder inte att jag tycker att det är rätt. Vinsterna med samarbete med sociala företag är stora för kommunerna och inom många fler områden än bara samhällstjänsten arbetsträning.”

Om vi blickar framåt, hur ser du på samarbetet i framtiden?


En stor skillnad mellan det tidigare MIA-projektet och Lumena är att arbetscoacherna nu finns hos kommunerna istället för centralt i förbundet och Thintin hoppas att det ska generera en större förståelse och öka kompetensen på plats.

”Alla vill ha och tror på tjänsten, så alla förstår ju till en viss del vad det gör för människor. Jag hoppas på att Lumena kommer att ge en större kompetens internt i kommunerna tack vare arbetscoacherna i projektet.”

Avslutningsvis är hennes förhoppning inför framtiden att Lumena projektet ska göra det mer intressant för medlemsparterna lära sig mer om sociala företag och ASF.

Läs mer i insatsens slutrapport


Kunskapsstöd till medlemmar – sociala företag och brukarinflytande