Uppstarten av Lumena Conecto i Roslagen

Skribent och fotograf: Helena Bajlo

Illustration: Caroline Sellstone

”Det är fantastiskt att ESF gett oss 28 miljoner och med det möjligheten att stötta personer mot arbete och studier. Men vi kan inte förlita oss på deras resurser i evighet. Därför ska vi från start satsa på att få metoder och kunskaper in i ordinarie verksamheter.” Med den målbilden inledde Sophia Dahlgren, förbundschef i Samordningsförbundet Roslagen insparken för Lumena Roslagen.

Den första september bjöds på en intensiv förmiddag i Tibble kyrka. Det var ett första, men långt ifrån sista möte mellan ESF-projektens medarbetare, deltagare och chefer, samt representanter från medlemsorganisationerna och styrgrupper. Möten över gränserna främjar samverkan, vilket är ett mål för projekten.

På deltagarens villkor


Sammanlagt ska Lumena i länet stötta 1600 personer i Stockholms Län. Som ett av sju delprojekt kommer Lumena Roslagen att bidra till att 300 personer närmar sig arbete och studier.

”Vi arbetar med deltagarna utifrån deras motivation, resurser och behov. Det gör vi genom individuellt stöd genom Arbetscoacher och med den personcentrerade metoden Supported Employment”, sa Sophia.

I Lumena Roslagen ska medarbetarna även fördjupa sig i den danska studien BIP, som belyser vikten av att tro på deltagarens förmåga till att nå arbetsmarknaden. Inom kort hoppas vi även kunna lägga till Case management som metod.

”Vi har fokus på metoder och på att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Personens vilja och motivation att komma vidare i arbete eller studier är det viktigaste.”

Conecto för tjänstemännens kompetensutveckling


Stefan, projektledare för Conecto

Samtidigt som det lokala arbetet pågår de två systerprojekten Lumena och Conecto på regional nivå. Inom ramen för Conecto kommer medarbetare, chefer och andra intressenter på alla nivåer att få kompetensutveckling.

”Vi erbjuder allt från metodhandledning och fördjupning i de metoder vi valt, till utbildning i jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Dessa begrepp ska genomsyra alla processer i projekten”, säger Stefan Cepeda, projektledare för Conecto i länet.

”Det finns en plats för alla, ibland tar det bara lite längre tid”


Energin och engagemanget var på topp under den avslutande workshopen när mötesdeltagarna fick svara på frågorna vad de förväntar sig av projektet och hur de själva kan bidra till projektets mål.

”Det finns en framgångsfaktor i den länsövergripande storleken. Utvärderare och forskare kommer att analyserar resultaten, vilket gör att vi får förutsättningar att kunna skapa förändringar på strukturell nivå”, säger Sophia.

Vi är flera olika parter i projektet och vi har gemensamma men även olika utmaningar.

”Gemensamt är att det är personen som står i centrum. Projektet kommer att stöta på utmaningar längs vägen, men vi kommer att lösa dem tillsammans. Det är det vi gör i Projekt!”, avslutar Sophia.

Torbjörn, ordförande och Sophia, förbundschef

Fakta om Lumena Conecto Roslagen


Projektperiod:

Maj 2023 – dec 2025

Verkar i kommunerna:

Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Täby och Österåker.

Projektpersonal:

1-2 coacher i varje kommun, 1 kursledare samt 1 projektledare/projektstöd.

Deltagare:

Idag 30 av målet på 300 deltagare