Vad är klarspråk?

Skribent: Marie Leitzler

”Myndighetsspråk” är ett ord många förknippar med texter som är långa, krångliga och svårlästa. Därför vill vi på förbundet tipsa om klarspråk. Använder vi klarspråk blir det lättare för medborgare att ta till sig information från myndigheterna. Men vad är egentligen klarspråk?

Att skriva klarspråk är inte samma sak som att skriva lättläst. Tänk på det som ett sätt att presentera information som är lätt för mottagaren att ta till sig, förstå och minnas.

”Klarspråk är språk som är vårdat, enkelt och begripligt – och framför allt anpassat efter mottagarnas behov.”

ISOF (Institutet för språk och folkminnen)

När man talar om klarspråk handlar det oftast om myndighetstexter som är skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Även om klarspråk också kan användas i muntligt tal är det skrivna texter som den här artikeln kommer att handla om. Vi ger dig en kortfattad förklaring till vad klarspråk är och bjuder på tips och råd för hur du kan använda klarspråk när du skriver.

Exempel på klarspråk


Skriv inte så här:

”Rekryteringsmaterialet vilar på ett stadsgemensamt förhållningssätt och stödjer genom sitt upplägg ett ickediskriminerande kompetensbaserat arbetssätt.”

Skriv så här:

”Broschyren bygger på de riktlinjer som gäller för alla förvaltningar. Vi ska anställa den som är mest kompetent och inte diskriminera någon.”

Varför ska vi använda klarspråk?


Därför att klarspråk handlar om demokrati.

Alla ska ha rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Om läsarna inte förstår vad du menar blir det svårt för dem att göra rätt. Enligt språklagen har myndigheter, kommuner, landsting/region och annan offentlig verksamhet en skyldighet att uttrycka sig på ett begripligt sätt.

”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”

Språklagen § 11, klarspråksparagrafen

Många organisationer har riktlinjer för klarspråk och begripligt språk enligt språklagen. Kolla gärna vilka riktlinjer som finns på din organisation.

Vad menas med vårdat, enkelt och begripligt?


 • Vårdat: Följ den officiella språkvårdens rekommendationer, som i exempelvis Svenska Akademiens ordlista. och Svenska skrivregler.
 • Enkelt: Undvik invecklad meningsstruktur, ålderdomliga uttryck, förkortningar, facktermer som mottagaren inte förstår och ofullständig information.
 • Begripligt: Tänk på läsaren när du bestämmer vilken information texten ska innehålla, i vilken ordning du tar upp saker och ting, hur du delar upp texten i stycken och hur du väljer rubriker.

Tänk på mottagaren


En av de viktigaste sakerna att tänka på är mottagarens behov. Innan du börjar skriva, ställ dig frågan vem det är du skriver för och varför. Många gånger har offentliga texter flera olika mottagare med olika förutsättningar. Men ofta går det att hitta en gemensam målgrupp bland mottagarna.

Vilka behov har mottagarna?

 • Vad vill de veta?
 • Vad kan de redan och vad behöver du förklara?
 • Vilken språklig kompetens har de?
 • Vilket är ditt viktigaste budskap?

Fråga gärna någon från mottagargruppen om du är osäker på vilka behov som finns.

Tips för att skriva klarspråk


Börja med att bestämma syftet med texten. Alltså varför du skriver den och vad du vill uppnå med din text.

 • Tänk på vem du skriver för
 • Välj relevant innehåll
 • Skriv en sammanfattande rubrik som väcker intresse
 • Skriv informativa mellanrubriker
 • Använd en personlig ton (Tilltala läsaren med ”du)
 • Börja med det viktigaste
 • Förklara allt som behöver förklaras
 • Stryk det som inte behövs
 • Undvik långa och tillkrånglade meningar
 • Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer.
 • Undvik långa stycken
 • Använd aktiv form i stället för passiv
 • Använd punktlistor och faktarutor
 • Gör en sammanfattning av det viktigaste i långa texter

Är du osäker på om du har uppnått det du vill med din text? Testa gärna texten på en person som inte är expert på ämnet.

Länkar för dig som vill lära dig mer om klarspråk


Institutet för språk och folkminnen (Isof)


Lär dig mer om klarspråk

Här har Isof samlat information om arbetet för begripliga texter i Sverige och i världen.

Klarspråkshjälpen

 • Interaktiv guide
 • Praktiska exempel och råd om klarspråk
 • Få hjälp med att testa dina texter

Arbeta med klarspråk

Här kan du få tips och idéer om hur ni kan arbeta med klarspråk i din organisation.

Myndigheternas skrivregler (PDF)

Språkrådets skrivregler för alla som skriver inom myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet.

Andra länkar


Klarspråk i Helsingborgs stad (PDF)

Bra information om vad Klarspråk är och hur du kan använda det.

Klarspråk och effektiva texter

Information och tips om klarspråk från Tillväxtverket.