Deltagarprojekt 2023

Vad händer efter MIA?

Ansökan om medel till Deltagarprojektet 2023

Vår ansökan är beviljad!

Vi kan med glädje meddela att vår ansökan om medel från Europeiska socialfonden (ESF) har beviljats för våra två länsövergripande projekt:

Individprojektet Lumena

Perioden april/maj 2023 till och med 31 december 2026.

Totalt kommer förbunden i länet ha  168 m.kr att arbeta operativt med evidensbaserade metoder med 1600 deltagare i länet . I Roslagen kommer vi att arbeta med främst Supported Employment  med mål att nå minst 300 deltagare.

Kompetensprojektet Conecto

Perioden april 2023 till och med 31 december 2024.

Beviljade medel 12 m.kr för att kompetensstärka och handleda 1000 medarbetare i länet i evidensbaserade metoder.

Läs mer om medelutlysningen och inlämnade projektansökningar i kolumnen till höger.

Aktuellt och nästa steg?

Roslagen har initialt blivit beviljade 14 m.kr i socialfondsmedel som motsvarar nio projektmedarbetare och en projektledare.

Mobilisering av projektet pågår med tidsplan enligt nedan!

  • Lokal dialog med representanter hos kommunerna avseende beslut om delaktighet, som  ska vara förbundet tillhanda senast mitten av mars.
  • Efter beslut kommer Förbundet att upprätta avtal med part om projektmedarbetare.
  • Förbundets styrelse kommer besluta om operativ start av projekt den 22 mars

Projektledare startar i mitten av mars och projektmedarbetare tidigast från 1 maj och deltagare när projektmedarbetare i dennes kommun är på plats.

För att vem du kan kontakta om projektet i din organisation, se ”Vanliga frågor och svar” i kolumnen till höger.

Projektöversikt

Klicka för att förstora bilden