Ansökan om medel till Deltagarprojektet 2023

Europeiska socialfonden (ESF) släppte i början av september sin utlysning av medel ur socialfondsprogrammet ESF + (2021-2027). 

Samordningsförbunden i länet utformade ett gemensamt projektförslag. Utifrån det förslaget arbetade vi i förbundet med att förankra ett lokalt projektförslag med berörda parter i Roslagen.

De berörda parterna i Roslagen lämnade därefter in sin viljeinriktning om deltagande i projektet. Den regionala ansökan med 7 av länets samordningsförbund lämnades in den 3 oktober. 

Roslagen har ansökt om 15 personalresurser. En initial bedömning är att vi kommer landa på ca 10 resurser. Beslut väntas från Euroepiska socialfonden (ESF) i december. Start planeras tidigast mars 2023.

Preliminär översikt av det lokala projektet i Roslagen

Klicka för att förstora bilden

Planering av arbetet

Klicka för att förstora bilden

Vad är nästa steg?

Europeiska Socialfonden arbetar med vår ansökan. Beslut väntas i början på december. 

Vill du veta hur det har gått?

Delta på vårt webbinarium den 16 december! 

Där kommer vi att berätta hur beslutet på ansökan blev. Du behöver inte anmäla dig i förväg utan kan delta på webbinariet direkt via länken i vårt kalendarium.