Vad händer efter MIA?

I oktober 2022 avslutas det länsgemensamma projektet MIA

Under avslutningsfasen har projektets regionala styrgrupp identifierat ett behov av att fortsätta att gemensamt utveckla samverkan mellan samordningsförbunden och medlemsorganisationerna i länet och att fortsatt ge ett likartat stöd till FINSAMs målgrupper i hela Stockholms län.

Förarbete Deltagarprojekt 2023

I September 2022 kommer Europeiska socialfonden (ESF) utlysa medel ur sitt socialfondsprogram ESF + (2021-2027). 

I ett brev till Samordningsförbunden berättar Svenska ESF-rådet att de har goda erfarenheter av samarbetet med förbunden och ser gärna att det samarbetet fortsätter. 

Uppskattningen är att ESF kommer att utlysa en medfinansieringsgrad på 40-45% av projektkostnader. Dvs att projektpartners behöver själva medfinansiera 60-65% av projekt kostnaderna. Det finns en positiv inställning till att växla upp Samordningsförbundets resurser med medel från Europeiska Socialfonden.

Vårt arbete inför ansökan

Om samtliga samordningsförbund i länet skulle vilja delta i en ansökan till ESF skulle det innebära att 21 av 26 kommuner i Stockholms län skulle ingå, ett stort antal vårdgivare inom hälso- och sjukvården (Region Stockholm), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Fördelen med större projekt är att det ger ett större underlag att genomföra utvärdering och forskning på, vilket i sin tur genererar mer signifikanta resultat.

Under våren 2022 skedde förankring och dialog inom och mellan Samordningsförbundet i länet. Lokalt startade Roslagens Förbundschef även dialog med olika nätverk och förbundets medlemsparter. Utifrån de dialogerna och en workshop genomförd i maj formulerades en sammanfattning på förslag och genomförande av projektverksamhet.

Planering av arbetet

Klicka för att förstora bilden

Vad är nästa steg?

Nästa steg är att berörda parter förankrar förslagen i sin egen organisation och svarar på förslagen som framkommer i sammanfattningen och den föreslagna finansieringen. Förbundet behöver ha ett inriktningssvar senast mitten av september. Utifrån de svaren kommer förbundet sen ansöka medel från Euroepiska socialfonden (ESF).

Vi håller er uppdaterade

Under hösten kommer vi att hålla ett antal webbinarier som handlar om Samordningsförbundet, utlysningen och ansökan. Håll utkik på vårt kalendarium för att få veta mer.