Vårt arbete med BIP

Vad är BIP?

BIP-samordnande insatser ger effekt

Se informationsfilmen från Samordningsförbundet Stockholms stad där verksamhetsutvecklaren Karin Jacobsen berättar om studien och vilken påverkan den har för det fortsatta arbetet. 

Beskætfigelses Indikator Projektet (BIP) är ett framgångsrikt projekt i Danmark som genom forskning via Vaekthusets forskningscenter kunna påvisat vad det är som får individer närmre anställningsbarhet. Projektet har genom och Forskningen lyfter 11 indikatorer som ger effekt på medborgares anställningsbarhet och hur insatser kan fördelas, med fördel parallella insatser. 

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Syftet med Beskæftigelses Indikator Projektet ( BIP) var att undersöka förhållandet mellan utvalda indikatorer på anställningsbarhet och sannolikheten för att komma i anställning för personer med komplex problematik. Forskningsprojektet har gett kunskap som kan användas för att kvalitetssäkra och utvärdera effekten av arbetsmarknadsinsatser till arbetslösa med svårigheter att nå arbete/studier.

Följande faktorer var mest avgörande för att en person med komplexa problem skulle komma i arbete.

  • Handledarens tilltro till att individen kom i arbete.
  • Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden.
  • Kontinuerliga insatser utan avbrott.
  • Arbeta med individens helhet och arbeta exempelvis med hälsa,vägledning, praktik etc. parallellt
  • Hela tiden fokus på arbete/studier.

Vid låg tilltro, byte av handledare, avbrott etc backade individen i sin progression mot arbete.

BIP i Sverige

FINSAM i Malmö intervjuar Anne Sandberg Holm om hennes arbete med Vaeksthusets studier kring BIP. Anne bjuder på lärdomar från året som gått, fördjupar sig i de två spåren som öppnats upp i Sverige kring BIP studierna samt avslutar med vad som är på gång under 2022. 

Samordningsförbundet i Halland har i  samarbete Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Vaeksthuset i Danmark arbetat med en process för att dela BIP-forskningens resultat som varit framgångsrik i Danmark i Sverige. Detta sker via information och utbildningen och det ska ses som en process över tid för att få verkan i mottagande verksamhet.

Samordningsförbundet Roslagen finansierade en utbildning för 20 medarbetare från medlemsparterna i januari 2022. Personalen utbildades i BIP:ens tillvägagångssätt.

Chefer och nyckelpersoner kommer att fortsätta arbeta med en process för att internt kunna arbeta med BIP och ta tillvara utbildad personals kunskap.