Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av nio ledamöter och nio ersättare från respektive medlemsmyndighet samt en adjungerande medlem.

Styrelseledamöter

Ersättare

Adjungerande medlem

Kommande sammanträden

15 september
20 oktober
24 november

09.30-14.00
13.30-16.00
12.00-16.00

Delårsavstämning

Genomförda sammanträden

2021
Äldre sammanträden