Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av nio ledamöter och nio ersättare från respektive medlemsmyndighet samt en adjungerande medlem.

Styrelseledamöter

Ersättare

Adjungerande medlem