Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av nio ledamöter och nio ersättare från respektive medlemsmyndighet samt en adjungerande medlem.

Styrelseledamöter

Ersättare

Adjungerande medlem

Kommande sammanträden

16 juni
8 september
20 oktober
24 november

16.00-17.00
09.30-14.00
13.30-16.00
12.00-16.00

Preliminärt

Genomförda sammanträden

2021
Äldre sammanträden