Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av nio ledamöter och nio ersättare från respektive medlemsmyndighet samt en adjungerande medlem.

Styrelseledamöter 
Lotta Lindblad Söderman, Ordförande, Region Stockholm.
Eva Strand, Vice ordförande, Täby
Carina Erlandsson ,Danderyd
Christina Funhammar, Österåker 
Nina Jones, Norrtälje
Lena Hallberg, Vaxholm
Torbjörn Einarsson, Vallentuna
Maria Martell, Försäkringskassan
Åsa Rundlöf , Arbetsförmedlingen

Ersättare
Ing-Marie Elfström, Region Stockholm
Paulina Orrego, Täby 
Eva Zatterström, Danderyd
Norma Aznar,, Österåkers 
Hanna Stymne-bratt, Norrtälje
Vakant, Vaxholm
Anna Frisell, Vallentuna
Vakant, Arbetsförmedlingen
Lena Åkerstedt Aleksic, Försäkringskassan

Adjungerande medlem
 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg Norrtälje (KSON)

 

Kommande Sammanträdesdatum 2021
17 februari        13.30-16.00 
17 mars             13.30-16.00 
21 april              13.30-16.00 
19 maj               13.30-16.00 

Genomförda styrelsesammanträden
Se Styrelseprotokoll