Vi tackar för 2022 och blickar fram emot 2023!

Skribent: Sophia Dahlgren, Förbundschef

Foto: Bild av Pexels från Pixabay

Stort tack för fantastiskt fint samarbete under 2022! Tillsammans har vi under året gett stöd till 159 kommuninvånare som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd genom vårt Socialfondsprojekt MIA vidare.

Av de 159 deltagarna var 78 personer helt nya deltagare för 2022. De började sin resa genom MIA med att träffa vårt myndighetsgemensamma samverkansteam.

>> Läs mer om samverkansteamet här.

Under MIA Vidare 2022 har:

  • 62 deltagare har gått en motiverande kurs.
  • 79 deltagare testat på arbetsträning hos sociala företag.
  • 53 deltagare startat en arbetsträning hos en arbetsgivare.

Resultatet och erfarenheter för hela projektet MIA Vidare Roslagen (2020-2022) kommer att presenteras i utvärderingar och rapporter som läggs upp på hemsidan under arkiv.

Jag är verkligen glad över vårt fina samarbete under året och ser framemot ett fortsatt konstruktivt samarbete under 2023 och hoppas att vi kommer framåt i fler av de frågor som inte riktigt är färdiga.

Vi avslutar 2022 med ett citat som beskriver den skillnaden vi alla tillsammans gör genom vår verksamhet i Samordningsförbundet.

God fortsättning!

Sophia Dahlgren, Förbundschef


Om inte MIA fanns vet jag faktiskt inte vad jag hade gjort. Nu tror jag på mig själv och att jag har en förmåga. En förmåga att vara delaktig i något och inte bara stå utanför.

Deltagare i MIA-projektet