Myndighetsgemensamt samverkansteam

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd

Tillsammans med dig kan vi se helheten och gemensamt komma fram till ditt nästa steg närmre arbete och egen försörjning. 

Välfärden är ett stort och komplicerat system som består av flera olika myndigheter och aktörer. Till och med enskilda tjänstemän kan ha svårt att få en bra överblick av hela systemet. De som behöver hjälp av välfärden är ofta i behov av stöd från olika verksamheter. Men när samarbetet mellan de olika verksamheterna inte fungerar blir det mycket svårare att hitta rätt hjälp. 

För att komma fram till en lösning på problemet startade Samordningsförbundet Roslagen ett myndighetsgemensamt samverkansteam under MIA-projektet som vi tog med in i vår verksamhet efter projektets avslut 2022. 

Vad är det myndighetsgemensamma samverkansteamet?

Det myndighetsgemensamma teamet är ett rådgivande samverkansteam som arbetar för att ge stöd till människor som behöver hjälp att hitta sitt nästa steg för att närma sig arbete och egen försörjning. 

Teamet ska fungera som ett komplement till ordinarie verksamhet. Det betyder att teamet ska erbjuda stöd till kommuninvånarna då ordinarie verksamhet och samverkan inte räcker till. Teamet ska också bidra till att stärka kompetensen inom ordinarie verksamhet. 

Medarbetarna i teamet består av en representant från Försäkringskassan, en representant från Arbetsförmedlingen och en gemensam representant för medlemskommunerna. 

Teamet kommer ut och träffar dig och ger individuell rådgivning kring de insatser och stöd som finns i välfärden.  

Målgrupp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Målgruppsbeskrivning
  • Vem kan remitera in?
  •  

Insatssamordnare

Sidan är under uppbyggnad

Mer information kommer under januari 2023.

Har du frågor om teamet eller vill boka in ett möte, kontakta Carina Lindblom. 

Så här går anmälan till

[Vem kan anmäla?]

[Hur gör man?]