Ägare och medlemmar

Medlemsparter

Förbundet ägs och finansieras gemensamt av medlemsparterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Norrtälje och Österåker.  

Varje medlemspartpart ska pröva ansvarsfrågan för hela styrelsen i varje årsredovisning. Varje år ska medlemmarna samlas för minst ett medlemssamråd. 

Medlemssamråd

Ett medlemssamråd är inget beslutande eller styrande organ men de kan ge riktlinjer till förbundets styrelse.

Genom samråden får medlemmarna en gemensam övergripande dialog om samordningsförbundets verksamhet och framtida inriktning. Dialogen ska bidra till att öka kunskapen om samordningsförbundets utveckling och insatser samt de olika medlemmarnas förutsättningar.

Medlemsrepresentanter har också möjlighet att ge synpunkter och påverka förbundets framtida verksamhet och inriktning, i samråd med övriga parter. Medlemmarnas roll är av särskilt intresse för att påverka inriktning och innehåll av förbundets verksamhet så att det samverkar med samt stödjer medlemmarnas ordinarie uppdrag.