Personligt ombud nordost

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som behöver hjälp att kunna påverka sin livssituation och bli mer delaktig i samhället. Ombud verkar också för att personer med psykisk funktionsnedsättning som grupp ska få bättre livsvillkor. Detta sker ofta genom att de personliga ombuden identifierar brister i samhället som påverkar gruppen negativt och rapporterar dessa till sin ledningsgrupp

Det ska finnas en ledningsgrupp knuten till verksamheten med personligt ombud. I ledningsgruppen ska det finnas representanter för kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen.

Personligt ombud (PO) nordost är ett samarbete mellan nordostkommunerna Danderyd, Vaxholm, Vallentuna, Täby, Österåker.

Ordförandeskapet 2022

Vaxholms stad

Övrig information

Mer information om personligt ombud finns i länkarna nedan.

Kommande sammanträden 2022

PO Ledningsgrupp

23 september

09.30 – 11.00

PO Beredningsgrupp

9 september

10.00 – 12.00

Genomförda sammanträden

2022
Äldre sammanträden