Personligt ombud nordost

Personligt ombud (PO) nordost är ett samarbete mellan nordostkommunerna:

Ordförandeskapet 2024

Vad är personligt ombud?

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som behöver hjälp att kunna påverka sin livssituation och bli mer delaktig i samhället. 

Ombud verkar också för att personer med psykisk funktionsnedsättning som grupp ska få bättre livsvillkor. Detta sker ofta genom att de personliga ombuden identifierar brister i samhället som påverkar gruppen negativt och rapporterar dessa till sin ledningsgrupp

Ledningsgruppen

Det ska finnas en ledningsgrupp knuten till verksamheten med personligt ombud.

I ledningsgruppen ska det finnas representanter för kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen.

Övrig information

Mer information om personligt ombud hittar du i de här länkarna:

Kommande sammanträden 2024

PO Ledningsgrupp

Datum ej bestämt.

PO Beredningsgrupp

Datum ej bestämt.

Genomförda sammanträden 2024

Äldre sammanträden