Samordningsförbundet

Vad är samordningsförbund?

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. 

För de allra flesta fungerar myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. Men för vissa grupper av individer föreligger dock ett behov av fördjupad samordning och rehabilitering mellan parterna. 

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) (Finsam) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för personer som har behov av samordnad rehabilitering. 

Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan samverka och tillsammans ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Samordningsförbund finansierar insatser för personer som behöver hjälp av flera olika myndigheter samtidigt.

De stödjer också samverkan mellan myndigheter och kommuner. 

Se filmerna om Finsam

En kort introduktion till finansiell samordning (Finsam).

En film om Finsam riktad till medarbetare hos medlemsparterna.

Om Samordningsförbundet Roslagen

Utifrån ovannämnda lag bildades Samordningsförbundet Södra Roslagen den 7 maj 2014. Förbundet utökades 2019 och finansieras idag av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 

Förbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet insatser. Insatserna ska avse förbundets målgrupp: individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. Insatserna ska utvärderas och följas upp av Samordningsförbundet.

Föregående bild
Nästa bild