Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är ett stöd för kansliets arbete med att ta fram underlag inför styrelsebeslut om insatser/aktiviteter. Beredningsgruppen består av högre tjänstemän från de myndigheter som ingår i förbundet.

Mer information om styrelsens roll och arbete i ett Samordningsförbund kan du hitta på Finsams Kunskapsstöd.

Dokument

Ordinarie medlemmar