Vårt arbete med ökad upptäckt av våld

Vi frågar om våld

- för att upptäcka våld i nära relation så tidigt som möjligt

På uppdrag av regeringen driver Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) ett projekt om att rutinmässigt öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Projektet drivs tillsammans med flera samordningsförbund och samverkanspartners under 2019-2022.

I dag ingår 40 samordningsförbund i uppdraget och omfattar därmed 16 regioner och 150 kommuner.

Uppdraget innebär

  • Bas- och metodutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld till medarbetare i de operativa individinsatserna.
  • Att rutinmässigt använda ett validerat frågeformulär med 7 definierade frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 
  • Kartläggning av olika skydd, stöd och behandlingsverksamheter
    med mera.

Resultat

Av de personer som hittills har fått frågor om våld så svarar 70–90 procent ja på en eller flera av frågorna. Fyra av tio svarar ja på frågan om de upplevt barnfridsbrott.

Genom den statistik som samlas in i uppdraget framgår att Finsams målgrupper är eller har varit utsatta för våld i högre omfattning är befolkningen i stort.

Lokal kontakt

Nationell sakkunnig för uppdraget

Läs mer om uppdraget

På Nationella Nätverket för Samordningsförbunds hemsida hittar du mer information om uppdraget och projektet.

Informationsfilm

Här kan du se en informationsfilm om NNS och samordningsförbundens arbete mot våld.