Verksamhet och insatser

Samordningsförbundens roll är att verka för att medborgarna ska få det stöd och den rehabilitering som ger dem möjligheten att försörja sig själva.

Förbundet finansierar insatser riktade till målgrupper som står långt från arbetsmarknaden och behöver stöd från olika myndigheter för att kunna börja studera eller arbeta.  Det kan vara unga som avslutat skolan i förtid, personer med psykiska funktionshinder eller nyanlända som behöver integreras i arbetsliv och samhälle. 

Insatser ska vara ett komplement till ordinarie rehabiliteringssinsatser och bygga på  samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunerna. 

Strukturpåverkande insatser

Förbundet arbetar genom olika typer av strukturpåverkande insatser.  

Insatserna avser bidra till att utveckla en gemensam samverkanskultur mellan medlemmarna samt främja tilltron och kunskapen om varandras verksamheter. Förbundet finansierar personalresurser för genomförandet av de strukturpåverkande insatserna.

Läs mer om våra strukturella insatser i menyn till höger. 

Operativa individinsatser

I maj 2023 startade Samordningsförbundet Roslagen deltagarprojektet Lumena.

Med stöd av socialfonden kommer vi ha möjlighet att stödja och rusta minst 300 personer i att ta sitt nästa steg närmare arbete eller studier.

Projektet kommer att arbeta med deltagare från 1 maj 2023 till och med december 2025.

Under projektet vill vi arbeta med varje deltagare utifrån deras motivation, resurser och behov. Målet är att stärka och utveckla individen.

Läs mer om projektet i menyn till höger. Där hittar du också utvärderingen av våra tidigare deltagarprojekt, MIA Vidare och MIA-projektet.