Allt fler samordningsförbund ställer frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

I en artikel på Finsams hemsida berättar Anita Kruse från Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) om deras uppdrag att öka upptäckten av våld i nära relationer.

Arbetet startade augusti 2019, då regeringen gav Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen, och Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att verka för att öka upptäckten av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. NNS fick uppdraget att pröva hur samordningsförbunden kunde utgöra en plattform för att öka upptäckten av våld.

– Från början var det sju samordningsförbund som ingick i piloten, idag är det 30 förbund där 120 kommuner ingår. Det finns ett fortsatt stort intresse från andra förbund att delta, säger Anita Kruse