Hur frågar vi om våld i nära relation?

Att ställa frågor om våld i nära relation är förknippat med en mängd utmaningar och olika former av motstånd, trots att de flesta är överens om att det är viktiga frågor och ett viktigt område.

Sedan hösten 2019 har ett flertal samordningsförbund i hela Sverige deltagit i ett pilotprojekt för att öka upptäckten av våld i nära relation. Nu har MIA Vidare i samarbete med Samordningsförbundet Södertälje släppt en rapport som belyser medarbetarnas upplevelser.

”Ett av de största skälen till att människor fastnar hos myndigheterna”

En studie om att fråga om våld i nära relation i de somordningsförbundsfinansierade insatserna MIA Vidare och Alis

Den här rapporten undersöker hur det har fungerat att ställa frågor om våld i nära relationer i projekten MIA Vidare och Alis, två projekt som finansieras av samordningsförbund i Stockholms län. Genom både kvantitativa och kvalitativa data utreds utsträckningen i vilken frågor om våld i nära relation ställs till deltagare i projekten, samt vad som behövs för att öka upptäckten av våld.

Rapporten pekar på att arbetet förenklas genom att medarbetare ges rätt förutsättningar och möjligheter att jobba metodiskt med våldsfrågorna. Rapporten visar också att trots arbetet tillfrågas färre män än kvinnor om sin utsatthet eller om de själva utövar eller utövat våld. I likhet med andra studier på området framgår det att deltagare alltför sällan får frågor om våld. För många av projektets deltagare var det även första gången de tillfrågades.


Vill du veta mer?

I en artikel på MIA Vidares hemsida hittar du mer information om deras arbete med att fråga om våld.
Där kan du också ladda ner rapporten.