Hur går det för Lumena Roslagen?
Februari 2024

Artikel skriven av Sophia Dahlgren, Förbundschef.

Socialfondsprojektet Lumena har under januari passerat 100 deltagare. En fantastisk milstolpe på väg mot målet på 300 deltagare.

Deltagarna är främst inremitterade från:

  • Kommunerna (42%)
  • Försäkringskassan (29%)
  • Vårdgivare (13%)

Projektet har nu pågått i ca 30% av den operativa projekttiden (tom dec 2025).

12 deltagare har avslutats varav 5 gick till arbete och 3 till studier.

Vilka aktiviteter deltar då deltagarna i?


Så här ser fördelningen ut mellan projektets olika insatser bland deltagarna.

Individuellt stöd hos en coach som stöttar genom metoderna Casemanagment / Supported Employment samt inspireration av BIP.

”Tränar på arbetsträning” hos Förrehabiliterande aktörer.

Deltar i gruppaktivitet.

Deltar i arbetsträning hos arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden..