Nytt år, ny styrelse

Skribent: Sophia Dahlgren, Förbundschef

Foto: Bild av sentavio från Freepik

Vid förbundets första styrelsemöte 2023 fick vi se nåra nya ansikten. De var nya representanter från Vallentuna, Vaxholm, Danderyd samt en ny adjungerande representant från kommunalförbundet (KSON). En nygammal bekant som tidigare representerat Vallentuna kommun återkom som representant från region Stockholm.

Styrelsen samlas för årets första styrelsemöte i förbundets lokaler i Tibble kyrka.
Fotograf: Cecilia Lindqvist.

Sammanträdet började med en kort genomgång av Samordningsförbundet, vår verksamhet, målgrupp och uppdrag. Därefter började vi med beslutsärendena.

Beslut

Styrelsen tog som årets första beslut att utse en ny ordförande och vice ordförande. Ny ordförande för 2023 är Torbjörn Einarsson från region Stockholm och vice ordförande är Eva Strand från Täby kommun.

Därefter fattades beslut om årets internkontroll, delegationsordning och företrädare.

Det sista beslutsärendet var om en skrivelse till medlemmarna om en ökad medlemsavgift på 1 m.kr till 2024. Dvs från 6 miljoner till 7 miljoner. Staten hade gärna sett en större ökning. Enligt statens fördelningsmodell är den ideala fördelningen för Samordningsförbundet Roslagen en budget på ca 13 m.kr.

För dig som vill veta mer

I mötesprotokollet kan du läsa mer om vad som togs upp under mötet och beslut som fattades.

Styrelseprotokoll 2023-01-25 PDF

Du hittar äldre protokoll och kommande mötesdatum på styrelsens sida.

Samordningsförbundets nya styrelse


LedamöterErsättare
DanderydBigitta SundmanBirgitta Lindgren
NorrtäljeLisbeth KroghIngrid Markström
TäbyEva StrandEva Lindau
VallentunaJohn DroguettRaimo Vuojärvi
VaxholmMichael BaumgartenKjetil Rindal
ÖsteråkerChristina FunhammarJeanette Widen
ArbetsförmedlingenÅsa RundlöfErica Friberg Zemgals
FörsäkringskassanMaria MartellVeronica Eriksson
Region StockholmTorbjörn EinarssonDennis Ekström
Adjungerande medlem
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg Norrtälje (KSON)Annette Ländin