Styrelsesammanträde 24 maj 2023

Artikel skriven av

Foto:

Den 24 maj genomfördes ett styrelsesammanträde som började med den vanliga lägesinformationen från Förbundschefen. I den här artikeln kan du läsa om de punkter som togs upp på mötet.

Förbundets Kartläggning- och målgruppsanalys


Nationellt benämns Samordningsförbundets målgrupp uppgå till 5% av den arbetsföra befolkningen.

I statistik från Kolada framgår att strax under 60% (157 813 personerna) av befolkningen i Roslagen är i arbetsför ålder. Förbundschef bedömer att det minst finns strax över 3000 personer som är potentiell målgrupp för vårt operativa individprojekt Lumena. Ett projekt som ska nå minst 300 personer fram till och med december 2025.

Se artikeln om kartläggningen

Lägesrapport från Lumena


Projektledare informerar att projektmedarbetare har börjat arbetar i varierad omfattning och merparten började den 1 maj. De flesta kommuner väljer att börja på 50% för att sen utöka till 100% till hösten när antalet deltagare är fler. Norrtälje har redan 3-5 deltagare och Vallentuna 3-8 deltagare på väg in i projektet.

Den lokal styrgruppen för projektet är etablerad och består av Förbundets beredningsgrupp och projektpersonalens närmaste chefer.

Upphandling av förrehabiliterande arbetsträningsplatser påbörjad. Och i samtal med Europeiska socialfonden framkommer vikten av brukarinflytande och tillgänglighet.

Framtida samarbete med lokalt arvfondsprojekt


En ansökan till arvsfonden om ett projekt som avser en träffpunkt för våra målgrupper. Träffpunkten kommer vara belägen i Täby men kommer vara öppen och inkludera alla kommuninvånare. Preliminär start i januari 2024.

Ett samarbete med projektet skulle ge ett sätt att bemöta de krav som socialfonden betonat om brukarinflytande.

Information om nya webbsidor på hemsidan


Under våren har förbundets hemsida uppdaterat webbsidorna om det Myndighetsgemensamma teamet och även en helt ny sida för vårt socialfondsprojekt Lumena Roslagen.

Vill du veta mer kan du läsa vår artikeln om nyheterna på hemsidan.

Nytt på hemsidan!

Läs mer


Vill du veta mer kan du läsa hela protokollet från styrelsesammanträdet här.

Styrelseprotokoll 23-05-24 PDF