Styrelsesammanträdet 22 mars 2023

Artikel skriven av Sophia Dahlgren, förbundschef

Foto: Bild av sentavio från Freepik

Vid förbundets andra styrelsemöte 2023 hade styrelsen en lägesrapport från verksamheten och tre stora beslutsärenden. I den här artikeln kan du läsa om de beslut som styrelsen tog.

Årsredovisningen för 2022 godkändes


I och med beslutet intygar styrelsen att årsredovisningen ger en rättvis bild av verksamheten under 2022, som innefattade:

Kostnader på 10,3 m.kr

  • Administrativa kansli kostnader på 2 m.kr
  • Strukturpåverkande insatser med 2,2 m.kr
  • Operativ individinsats på 7.2 m.kr.

(Verksamhetsplanering för 2022; 10,5 m.kr)

Intäkter med 8,2 m.kr

  • 6 m.kr i medlemsavgift
  • Ca 2,2 m.kr från socialfonden

(Verksamhetsplanering för 2022; 8,3 m.kr)

2 m.kr i resultat

  • Ett av de uppsatta målen för 2022 var att arbeta ned det egna kapitalet.

(Verksamhetsplanering för 2022; -2,2 m.kr)

Vid utgången av 2022 ett eget kapital på 300 tkr.

Utfall lägre än verksamhetsplanerat för 2022 som var planerat till 600 tkr. Orsakat var ett lägre eget kapital från 2021 än budgeterat.

Det var budgeterat för 2,8 M.kr men utfall blev 2,4 m.kr

Beslut att starta Socialfondsprojektet Lumena i Roslagen


Lumena är ett länsövergripande projekt som omfattar merparten av förbuden i länet (20 av 26 kommuner). Projektet kommer pågå under period 1 april 2023 till 31 mars 2026. Målet är att nå minst 300 deltagare boende i Roslagen.

Projektets budget

Det länsövergripande projektet har en budget på 168 m.kr varav nästan 91 m.kr finansierat av Euroepiska socialfonden.

Budget för Roslagen blir under hela projekttiden 28,2 m.kr varav 14,7 m.kr från Socialfonden, uppskattningsvis 9,7 m.kr från Kommuner och 3,8 m.kr från Samordningsförbundet. För 2023 blir kostnaden för förbundet 870 tkr.

Beslut att starta Socialfondsprojektet Conecto i Roslagen


Conecto är ett länsövergripande projekt som omfattar merparten av förbuden i länet (20 av 26 kommuner). Det är ett systerprojekt till Lumena, och kommer att pågå under perioden 1 april 2023 till 31 december 2024.

Conecto kommer att kompetensstärka medlemmars medarbetare i metoder som används i Lumena projektet. Som exempelvis; Supported employment, Case management och förhållningssättet utifrån BIP (Bekräftelse indikators projekt).

Målet är minst 1000 deltagare från länet varav ca 300 från Roslagen.

Projektets budget

Projektet har en totalbudget på 12.3 m.kr i länet. Varav 400 tkr från Roslagen. För 2023 blir kostnaden för förbundet 170 tkr.

Läs mer


Hela protokollet och andra rapporter från styrelsesammanträdet hittar du här.

Styrelseprotokoll 2023-03-22 (PDF)

Lägesrapport 23-03-07 (PDF)

SF Roslagens Årsredovisning 2022 (PDF)