Marie Leitzler

Anka med glasögon läser lexikon

Vad är klarspråk?

Samordningsförbundet Roslagen tipsar om klarspråk! Klarspråk gör det lättare för medborgare att ta till sig information från myndigheterna. Men vad är det och hur kan vi använda det? I den här artikeln hittar du enkla tips och råd för hur du kan skriva vårdat, enkelt och begripligt.

Uppdrag upptäcka våld i nära relationer

Samordningsförbundet Roslagen har gått med i regeringsuppdraget att upptäcka våld. Att fråga om våld i nära relation är inte lätt. Hur kan vi prata om det och vad ska vi göra med svaren? Genom lokala rutiner, stöd och handledning till handläggarna som ställer de svåra frågorna kan vi bli bättre på att hitta deltagare som är utsatta för våld.