En julsaga

Artikel skriven av Sophia Dahlgren, Förbundschef

Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Strax innan jul knackade det på fönstret i MIA-projektets lokaler i Tibble kyrka. Det var en tidigare deltagare som ville passa på att tacka och säga att ”MIA fungerade”.

Efter att ha gått den motiverande kursen i MIA förra året påbörjade deltagaren en arbetsträning på Re: Innovation. Arbetsträningen ledde sedan till en gemensam kartläggning med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Deltagaren arbetstränar nu på sin maximala förmåga som kundvärd. Hen trivs jättebra och kommer troligen att erbjudas anställning!

Den fina återkopplingen gjorde oss alla både glada och rörda. Det är historier som den här som bekräftar hur viktigt vårt arbete är och att vi gör skillnad genom att arbeta tillsammans.