MIA Roslagen uppmärksammades i regional artikel

Vi har hittat lösningar tack vare MIA!

På MIA-projektets regionala hemsida kan du läsa en artikel om vårt lokala delprojekt: MIA Vidare Roslagen. I artikeln intervjuas vår Förbundschef, Sophia Dahlgren och tidigare projektledare för MIA Vidare Roslagen, Cecilia Sjömark.

MIA har gett effekten att kollegor runt om i myndigheterna ser värdet av att tillsammans skapa en plan där deltagaren får rätt stöd. Att arbeta tillsammans för att på bästa sätt möta vår målgrupp.

Sophia Dahlgren

I artikeln berättar Sophia och Cecilia om vår resa genom projektet och den utveckling som skett under resans gång. Både för oss som Förbund och för våra medborgare som deltagit i projektet.

Att vi gick från fyra till sex kommuner blev en möjlighet att fånga upp olika behov hos olika medlemmar, men även att stötta fler personer rent konkret.

Cecilia Sjömark

Du kan läsa hela artikeln på MIA-projektets regionala sida