För dig som vill delta i

Lumena Roslagen

Nu går vi från MIA till Lumena

Ditt stöd på vägen mot arbete och studier

Vi vill rusta och stärka dig till att komma ut på arbetsmarknaden eller ta ditt nästa steg mot arbete eller studier

Vi finns till för dig som bor i Roslagen och som inte kan delta i någon annan liknande insats

Vi utgår från din motivation, dina resurser och behov för att stärka och utveckla dig som individ

Hur blir jag deltagare i Lumena?

Här hittar du information om hur du anmäler dig till Lumena Roslagen.

Vilket stöd kan jag få?

Med Lumena Roslagen vill vi rusta och stärka dig till att komma ut på arbetsmarknaden eller ta ditt nästa steg mot arbete eller studier. 

I projektet finns olika aktiviteter och insatser för att hjälpa dig på vägen mot ditt mål. 

En arbetscoach är en person som ger dig stöd för att hjälpa dig på vägen mot arbete eller studier. Stödet är individuellt anpassat efter dina behov. 

Arbetscoachen arbetar med metoderna Case Management och Supported Employment. Du som deltagare får en möjlighet att göra en kartläggning av behov, intressen och mål för att hitta rätt lösning för dig.

Genom att kombinera det individuella stödet med kompletterande aktiviteter vill vi rusta dig som deltagare att ta nästa steg mot arbete och egen försörjning. 

Vad är kursen?
Kursen riktar sig till dig som behöver stöd att närma dig eller komma tillbaka till arbetslivet. 

Kursen sker i grupp med andra deltagare och innehåller olika teman och övningar för att rusta och stärka deltagarna till att ta nästa steg. 

Hur länge pågår kursen?
Normalt sett pågår kursen i 7 veckor, 2 gånger i veckan.
Inklusive planeringsmöte med kursledaren och din arbetscoach.

Du som deltagare kan testa din arbetsförmåga med en förrehabiliterande arbetsträning. Vi kan också kalla det att ”träna på att arbetsträna”.

Arbetsträningen sker i ett lugnt tempo utifrån dina förutsättningar och behov på en lämplig arbetsplats.

Du som deltagare har även en arbetscoach som ger individuellt stöd under arbetsträningen. Stödet formas utifrån dina individuella behov och kan ges såväl på, som utanför arbetsplatsen.

Katalog över arbetsträningsplatser

Vad kan jag förvänta mig?

Tiden du som deltagare är med i projektet kan variera beroende på dina behov och förutsättningar. Allt från en månad till maxtiden på 12 månader.

Under projektets gång får du individuellt stöd från en arbetscoach i din hemkommun. Tillsammans tar ni fram en plan och aktiviteter som hjälper dig att ta nästa steg.

Målet med projektet är att rusta dig till att ta del av de insatser och arbetsrehabilitering som redan finns hos olika myndigheter och kommunala verksamheter. När du är redo och har rätt att ta del av ordinarie verksamheter kommer vi hjälpa dig på vägen dit.

Vad händer efter projektet?

För vissa kommer det inte vara aktuellt med arbetsrehabilitering efter tiden i projektet. Det kan istället behövas en period av en annan form av rehabilitering. Exempelvis en kontakt med vården eller andra aktiviteter.

De flesta av projektets deltagare kommer att fortsätta sin resa genom stöd och insatser från exempelvis Arbetsförmedlingen eller kommun. Vissa kommer till och med ta steget hela vägen fram till ett arbete eller börja studera.

Bilder:

storyset från Freepik

vecstock från Freepik