Ny film – Att ansöka om samordnad rehabilitering

Allt för många människor som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom har svårt att få rätt stöd för att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Särskilt de som är sjukskrivna utan sjukpenning.

Samordnad rehabilitering kan ge personer som är sjukskrivna utan att ha sjukpenning det stöd de behöver för att öka sin arbetsförmåga. Med den här korta informationsfilmen vill vi öka kunskapen om hur man ansöker om samordnad rehabilitering och hur processen går till.

Filmen är framtagen av arbetsgruppen i Förbundets insats: Samsyn kring sjukskrivna utan sjukpenning (SAMSUS).


Filmen är ca 5 minuter lång. Se den här eller på YouTube.


Vad är Samordnad rehabilitering?

Samordnad rehabilitering är en förmån som Försäkringskassan ansvarar för som vänder sig till personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som behöver hjälp med arbetslivsinriktad rehabilitering för att få tillbaka sin arbetsförmåga.

Förmånen samordnad rehabilitering handlar inte om att ge ersättning utan att Försäkringskassan kan stödja personen att komma igång med en arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetsförmedlingen eller insatser som samordningsförbund erbjuder.

Under tiden som personen är i en arbetslivsinriktad insats är Försäkringskassan med och följer upp den utveckling som sker. Målet är att personen ska komma upp i en arbetsförmåga som gör det möjligt för hen att studera eller söka ett lönearbete.

Läs mer


Samsyn kring sjukskrivna utan sjukpenning (SAMSUS)

Läs mer om insatsen och målgruppen.

Välkommen på ett forum om SAMSUS

Den 9 november håller Förbundet ett digitalt forum med temat: Vad har hänt på ett år?