Nyhetsbrev #4 2023

Skribent: Marie Leitzler

Foto: Av Geralt från Pixabay

Är du nyfiken på vad vi arbetar med i förbundet?

Då kan du läsa vårt nyhetsbrev där vi kortfattat berättar vad som händer i vår verksamhet just nu.

I det här utskicket kan du bland annat läsa om:

  • Hur det går med projektet Lumena Conecto Roslagen.
  • En intervju med projektledaren, Christer Rindensbacher.
  • Reflektioner kring vår avslutade insats: Kunskapsstöd om sociala företag.
  • Kommande seminarier.