Projekt MIA Vidare Roslagen
Perioden 2020-2021

En artikel skriven av Förbundschef Sophia Dahlgren.

Förbundet har fått tillgång till insamlad statistik om 227 personer som deltagit i MIA projektet någon gång under perioden juni 2020 till december 2021. Utifrån materialet har Förbundschefen gjort en statistiksammanställning som ger oss en bild av deltagaren som är med i projektet.

Vem är deltagaren i projektet?

Vid inträde i projektet kunde inte deltagaren ta del av någon ordinarie insats riktat mot arbete eller studier. Strax under hälften var kvinnor över 30 år, en tredjedel av deltagarna hade grundskolan som högsta utbildning och hälften hade ersättning från Försäkringskassan, en tredjedel hade försörjningsstöd och en femtedel hade ingen ersättning alls. En tredjedel hade haft offentlig försörjning i mellan 1-4 år och en tredjedel hade haft offentligt försörjning i över 5 år.

Vad gör deltagaren i projektet?

Under tiden i projektet fick deltagaren träffa det myndighetsgemensamma teamet för en översyn av vilka insatser de har eller har haft tidigare. Tillsammans med teamet planerade de för nästa steg. Alla fick kontakt med en coach/kursledare och ungefär hälften deltog i projektets mobiliseringskurs som syftar till at förbereda, motivera och stödja deltagaren till att ta sitt nästa steg närmre arbete eller studier. Hälften av alla deltagare började arbetsförberedande arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag och en femtedel påbörjade arbetsträning hos andra arbetsgivare.

Vad händer efter MIA Vidare Roslagen?

Över 70% hade vid projektavslut deltagit i minst tre projektinsatser. De spenderade i snitt 6-7 mån i projektet och hade lagt ner i cirka 100 aktivitetstimmar. Efter projektet blev 37 personer (28%) rustade för att ta del av arbetsförmedlingens eller kommunens arbetslivsinriktade insatser som syftar till att nå arbete eller studier. 24 personer (18%) började arbeta/studera efter projektet.

Vart kommer deltagarna ifrån?

Av de 227 deltagarna var 7 personer (3% av alla deltagare) boende Vaxholm, 45 i Täby (20%),12 i Danderyd (5%), 27 i Vallentuna (12%), 35 i Österåker (15%) och 101 i Norrtälje (45%).

Försäkringskassan remitterade in 45% av deltagarna (103 personer) och vårdgivare/regionen 15% (33 personer) samt att 7% (17 personer) aktualiserade sig själva. Kommunerna har tillsammans remitterat 33% av alla deltagare, som motsvarar 74 deltagarna. Av dessa har Vaxholm aktualiserat 9%, Täby och Danderyd för 11% vardera, Vallentuna 13%, Österåker 24% och Norrtälje 32%.

Läs mer i rapporten, där du bland annat hittar detaljer specifikt om er kommun/part.