Samverkansteamet tuffar på

Artikel skriven av: Sophia Dahlgren, Förbundschef

Lite i skymundan av vårt stora Lumenaprojekt fortsätter MGT, förbundets myndighetsgemensamma samverkansteam, att tuffa på. Sedan 2015 har teamet varit medborgarnas och våra medlemsparters vägledare genom välfärden.

Teamet har under lång tid varit en av grundbultarna i förbundets verksamhet och hjälper de medborgare som inte själva kan hitta rätt stöd hos ordinarie verksamheter. Teamet ger medborgaren en möjlighet att få rådgivning av flera parter samtidigt på vägen närmre arbete eller studier.

Hur fungerar det?

Det innebär praktiskt att en arbetsförmedlare, försäkingskassehandläggare och kommuntjänstemän tillsammans förutsättningslöst träffar medborgaren och stämmer av dennes aktuella situation och utifrån det ger råd på nästa steg.

”Först tänkte jag; hur ska de hinna med mötet på under en timme? Men med en bra inledning och smidiga övergångar till varandra lyckades teamet få till ett riktigt bra samtal och plan för deltagaren. Att se samverkan ske i teamet var mycket inspirerande.”

Arbetsförmedlingens sektionschef Marie Åhage, som besökt teamet under en av deras rådgivningar.

Vill du lära dig mer om vårt myndighetsgemensamma samverkansteam?