Uppdrag upptäcka våld i nära relationer

Skribent: Sophia Dahlgren, Förbundschef

Samordningsförbundet Roslagen har gått med i regeringsuppdraget att upptäcka våld. Att fråga om våld i nära relation är inte lätt. Hur kan vi prata om det och vad ska vi göra med svaren? Genom lokala rutiner, stöd och handledning till handläggarna som ställer de svåra frågorna kan vi bli bättre på att hitta deltagare som är utsatta för våld.

I slutet av Maj beslutade Samordningsförbundet Roslagen att gå med i regeringsuppdraget att upptäcka våld.

Bakgrunden är att medlemsparterna i grunden har ett uppdrag att fråga om våld men man har sett att det hos handläggare kan finnas en osäkerhet i att ställa frågan. Frågorna upplevs som intima, med ett oklart syfte och sen finns det en osäkerhet med vad man ska göra med svaren.

Nationella nätverket för Samordningsförbundet (NNS) fick 2020 ett regeringsuppdrag att ställa frågor om våld. Kort därefter beslutade också MIA-projektets styrgrupp att dessa frågor skulle börja ställas till projektets deltagare. Därefter har alla Mia projekten i Stockholms län ställt sju frågor om våld till samtliga deltagare. Frågorna ställs systematiskt i syfte att tidigt upptäcka våld. Idag är 48 Samordningsförbund med i uppdraget och från och med maj månad så ingår även Samordningsförbundet Roslagen.

Vad innebär uppdraget?

Uppdraget innebär att projektmedarbetare i MIA ställer sju frågor om våld som fångar upp psykiskt, fysiskt, sexuellt våld och om man själv utsätter någon gång för våld. Medarbetarna har fått kompetensstärkning i form av föreläsningar och utbildningar. Det har även tagits fram lokala rutiner.

De här är frågorna vi ställer till alla deltagare:


  1. Har du blivit hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad eller liknande av en närstående?
  2. Har du blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt av en närstående?
  3. Har du känt press att mot din vilja delta i eller se på sexuella handlingar av en närstående?
  4. Har du varit utsatt för verbala, psykiska och/eller fysiska sexuella kränkningar av en närstående?
  5. Har du blivit utsatt för våld enligt fråga 1-4 av någon annan person än någon närstående?
  6. Har du under din uppväxt sett eller hört en närstående bli utsatt för våld?
  7. Har du själv som vuxen utsatt någon annan för våld?

Vad har vi sett hittills i MIA projektet?

Roslagen har bidragit med ett stort antal deltagare som besvarat frågorna. I Roslagens projekt Mia Vidare har ca 40% av deltagare fått frågorna, närmre bestämt 113 personer. Detta under en tid med pandemin då möten varit svårare att genomföra. Värt att notera är att medarbetarna har varit försiktiga med att ställa frågorna i digitala möten, då man inte kan säkerställa att deltagaren är ensam i rummet.

Regionalt i Stockholms län och i MIA projektet har man sett att 64% av de tillfrågade aldrig har fått frågan förut. Nationellt i de 48 förbunden ser man att 4 av 10 deltagare varit med om eller bevittnat våldsbrott under sin uppväxt, av dessa har sen 8 av 10 blivit utsatts för våldsbrott i vuxen ålder.


7 lärdomar vi fått och ännu mer kan du läsa i Rapporten från MIA projektet.