Vi kan med stolthet berätta att Lumena omnämnts i pressen

Projektet Lumena har omnämts i en artikel om Norrtälje kommun i Dagens Nyheter. På mötesplatsen K8 i Norrtälje får personer mellan 16 till 24 stöd och hjälp att komma närmare en sysselsättning där Lumena är ett av alternativen.

Lumena Roslagen vänder sig bland annat till personer som bor i Norrtälje kommun och behöver sammansatt stöd för att närma sig arbete eller studier.

I Norrtälje kommun har en hög andel invånare någon form av psykisk ohälsa och är socioekonomiskt utsatta. Det har Norrtälje kommun tagit fasta på och arbetar för att tänka nytt kring socialtjänsten där Lumena spelar en viktig roll.

Med hjälp av projektet får socialtjänsten i Norrtälje kommun en möjlighet att samarbeta med andra aktörer så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården. Något som i många fall är en absolut nödvändighet för personer som står långt ifrån arbetslivet att nå självförsörjning och ett hållbart arbetsliv.


Läs hela artikeln här