Förarbete ansökan

Europeiska socialfonden (ESF) släppte i början av september sin utlysning av medel ur socialfondsprogrammet ESF + (2021-2027). 

I ett brev till Samordningsförbunden berättade Svenska ESF-rådet att de har goda erfarenheter av samarbetet med förbunden och ser gärna att det samarbetet fortsätter. 

Uppskattningen är att ESF kommer att utlysa en medfinansieringsgrad på 40-45% av projektkostnader. Dvs att projektpartners behöver själva medfinansiera 60-65% av projekt kostnaderna. Det finns en positiv inställning till att växla upp Samordningsförbundets resurser med medel från Europeiska Socialfonden.

Vårt arbete inför ansökan

Om samtliga 8 samordningsförbund i länet skulle vilja delta i en ansökan till ESF skulle det innebära att 21 av 26 kommuner i Stockholms län skulle ingå, ett stort antal vårdgivare inom hälso- och sjukvården (Region Stockholm), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Fördelen med större projekt är att det ger ett större underlag att genomföra utvärdering och forskning på, vilket i sin tur genererar mer signifikanta resultat.

Under våren 2022 skedde förankring och dialog inom och mellan Samordningsförbundet i länet. Lokalt startade Roslagens Förbundschef även dialog med olika nätverk och förbundets medlemsparter. Utifrån de dialogerna och en workshop genomförd i maj formulerades en sammanfattning på förslag och genomförande av projektverksamhet.