Vill du ta emot deltagare på arbetsträning?

Skribent: Sophia Dahlgren

Foto: Bild av pch.vector från Freepik

Projektet Lumena i Roslagen erbjuder förrehabiliterande arbetsträningsplatser till projektdeltagarna där de kan ”träna på arbetsträning”. Vi söker dig som vill ta emot deltagare från projektet.

Vad är förrehabiliterande arbetsträning?

Var med och gör skillnad genom att erbjuda arbetsträning


Den 1 september blev förbundet klart med sitt ackrediteringssystem. Det möjliggör för verksamheter, som har arbetsrehabilitering som ett av sina huvudsyften, att ansöka om att bli leverantör av platser till Lumena-projektets deltagare.

Förbundet administrerar avtalet och finansierar platserna men det är parternas Arbetscoacher som arbetar inom Lumena som beslutar om att använda en plats. Därefter är det deltagaren som väljer vilken plats de vill ha.

Verksamheter som inte har rehabilitering som huvudsyfte kan också ta emot deltagare och stötta dem på deras väg närmre arbeta och studier. Denna typ av plats sker utan ersättning från förbundet.

Vi jobbar utifrån att det finns en plats för alla,
vissa behöver bara lite mer stöd

Genom att ta emot en deltagare kan vi tillsammans ge dem förutsättningarna att ta ett steg närmare egen försörjning genom förvärvsarbete.

Du hittar mer information om hur det går till på vår sida:

Ta emot deltagare

Vad är förrehabiliterande arbetsträning?


Förrehabiliterande arbetsträning är något som kallas för en arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd. Vi kan också kalla det att ”träna på arbetsträning”.

Syftet är att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att testa och träna upp sin arbetsförmåga i ett lugnt tempo med stöd av en handledare.