Insatser och nätverk i Roslagen

Ekonomiskt stöd

För dig som vill veta vart du kan hitta mer information om olika former av ekonomiskt stöd.

På den här sidan hittar du ett urval av användbara länkar.

Försäkringskassan

Ekonomiskt stöd vid sjukdom eller funktionsnedsättning.

I listan hittar du några användbara länkar inom området.
Du kan hitta mer information på:

Sjukpenning

En ersättning om för personer som är sjuka och inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdomen. 

Aktivitetsersättning

En ersättning för personer mellan 19 och 29 år vid nedsatt arbetsförmåga.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

En aktivitetsersättning vid förlängd skolgång för personer som behöver längre tid på sig att bli klara med skolan på grund av en funktionsnedsättning.

Sjukersättning

En ersättning för personer som aldrig kommer att kunna arbeta på heltid på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Studier

Du kan få bidrag och lån från CSN om du ska studera i Sverige eller utomlands.

Vilket ekonomiskt stöd du kan få beror bland annat på vad du ska studera, hur gammal du är och vilken situation du är i. I listan hittar du några användbara länkar inom området.

Läs mer på www.csn.se

Studiestöd

Lån och bidrag för personer som vill studera.

Körkortslån

Lån för personer som är arbetslösa och saknar B-kort.

Studiestartsstöd

Ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att läsa på Komvux eller Folkhögskola.

Funktionsnedsättning

Anpassade studiestöd för personer som har en funktionsnedsättning eller för de som har ett barn som är beroende av teckenspråk.

Roslagens kommuner

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät.

I första hand ska alla andra former av ersättningar undersökas innan ekonomiskt bistånd. 

Kommuner kan även hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Hittar du en länk som inte fungerar eller vill tipsa om en ny insats?

Kontakta sidansvarig