Insatser och nätverk i Roslagen

Samordning och samverkan

Här hittar du länkar om  samordning och samverkan. Både för kommuninvånaren men också samverkan som pågår mellan medlemsparterna för personer som befinner sig lång ifrån arbetsmarknaden.

Samordning för kommuninvånare

Operativa nätverk för de som behöver stöd från mer än en myndighet eller aktör. 

Här hittar du operativa nätverk som fokuserar på att stödja de kommuninvånare som har behov av samordning med ytterligare en aktör. Det kan exempelvis vara samordning med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan eller ett samordnat stöd från socialtjänsten och vården. 

Det personliga ombudets uppgift är att ge stöd till personer med en psykisk funktionsnedsättning som behöver hjälp att få vardagen att fungera och leva ett mer självständigt liv.

Ombudet kan stötta personerna i kontakten med myndigheter och vårdgivare så att de får den hjälp som de behöver och har rätt till. Exakt vilket stöd, beror på personens situation.


Välj din kommun för att läsa mer

Danderyd

Norrtälje

Täby

Vallentuna

Vaxholm

Österåker

För personer som har ersättning från Försäkringskassan och behöver stöd i övergången till arbetslivet.

Arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspartner för Försäkringskassan. Parterna kan träffas tillsammans med personer som behöver stöd i övergången mellan sjukskriven och arbetslivet.

Läs mer

För personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom men inte har ersättning från Försäkringskassan. Och som behöver hjälp med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Så här går det till att ansöka

Det är personen själv som ansöker om förmånen samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan. Antingen via en ansökningsblankett eller genom att logga in på mina sidor på Försäkringskassans hemsida.

Personen behöver bifoga ett medicinsk underlag till sina ansökan där det framgår på vilket sätt personens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom.

Ansök via blankett 7434
Processkarta över hur ansökan går till
Se filmen om processkartan

Samordnad individuell plan (SIP) är en plan för personer som behöver stöd och hjälp från flera håll samtidigt och hjälpen behöver samordnas.

SIP passar bra för personer som har kontakt med personal från socialtjänsten, sjukvården eller psykiatrin.

Läs mer

Det myndighetsgemensamma teamet (MGT) består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och Roslagens sex kommuner.

Teamet är en insats hos Samordningsförbundet Roslagen och är ett komplement när ordinarie insatser är prövade och inte räcker till eller fungerar. Inklusive när personer hamnat i rundgång eller i gråzoner mellan olika samverkansparter.

Läs mer

Samverkansnätverk mellan aktörer

Strukturella samverkansnätverk mellan olika myndigheter och kommuner med flera.

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och före detta Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) tar Arbetsförmedlingen nu nästa steg för att utveckla samverkan med kommunerna. 

Genom att utveckla lokala överenskommelserna vill Arbetsförmedlingen bidra till hållbara strukturella förutsättningar för samverkan i hela landet.

Läs mer

Ett nätverk mellan arbetsmarknadsenheter nordost. Nätverket förkortas ofta till NANO.

Nätverket har ingen känd hemsida. Du kan läsa mer om kommunernas arbetsmarknadsenheter under sysselsättning och stöd mot arbete.

Ett nätverk mellan kommunala aktivitetsansvariga i nordostkommunerna. 

Nätverket har ingen känd hemsida. 

Det kommunala aktivitetsansvaret, oftast förkortat KAA, kan du läsa mer om under studier

En ledningsgrupp mellan Personliga ombud i nordostkommunerna:

Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Läs mer om ledningsgruppen och deras arbete

Lokala samråd finns i kommunerna och är ett forum för att diskutera de lokala behoven och förutsättningarna inom missbruks- och beroendevården.

Läs mer under vård och hälsa

Forskning och Utveckling (FoU) Nordost ägs av de nordostliga Stockholmskommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Österåker, tillsammans med Region Stockholm.

FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som verkar för kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänst, vård och omsorg.

Läs mer

Hittar du en länk som inte fungerar eller vill tipsa om en ny insats?

Kontakta sidansvarig