Insatser och nätverk i Roslagen

Vård och hälsa

Här hittar du ett urval av användbara länkar till lokala, regionala och nationella sidor om vård och hälsa.

Primärvården

Primärvården består bland annat av Vårdcentraler som erbjuder olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande hälsovård.

I listan hittar du några användbara länkar inom området.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa innefattar allt från psykiska sjukdomar till att uppleva psykiska besvär som påverkar det dagliga välbefinnandet.

I listan hittar du några användbara länkar inom området.

Mind – Självmordslinjen

Stödsamtal via telefon eller chatt för de som har tankar på att ta sitt liv eller har en närstående med sådana tankar.

Första hjälpen till psykisk hälsa

Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten.

Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Suicide Zero

Suicide Zero är en organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden. 

Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan om självmord, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Till exempel genom att utbilda allmänheten och media om suicidprevention, påverka beslutsfattare och stödja forskning om självmord. Varje självmord är ett för mycket.

Aleris Psykiatri Jourenheten Nordost

Aleris Psykiatris jourenhet Nordost handlägger akut och planerad psykiatrisk vård alla dagar i veckan, dygnet runt. I första hand för dig som bor eller vistas i:

  • Danderyd
  • Täby
  • Vallentuna
  • Lidingö
  • Vaxholm
  • Österåker

 

Tiohundra – Psykiatrin i Norrtälje

Inom Tiohundra finns ett nära samarbete mellan vuxenpsykiatrin, socialpsykiatrin och beroendevården. Här hittar du mer information om de olika mottagningarna i Norrtälje.


Norrtälje – hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

Det finns många olika anledningar till varför vi människor kan må dåligt. På denna sida har Norrtälje kommun samlat de vanligaste kontakterna du kan vända dig till om du upplever psykisk ohälsa.

På sidan finns också verksamheter som kan hjälpa dig under specifika situationer som kan uppstå under livet.

Aleris Danderyd

Aleris Psykiatri Danderyd Unga vuxna är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som främst riktar sig till personer 18-25 år boende i Danderyd, Täby, Vallentuna, Lidingö, Vaxholms eller Österåkers kommun.

Tiohundra Norrtälje

Unga vuxna-mottagningen riktar sig till åldersgruppen 16-24 år i Norrtälje kommun.

Våld i nära relationer

Både den som är utsatt för våld, den som utsätter andra för våld och den som bevittnar våld behöver hjälp. Ring alltid 112 om det är akut.

Det finns flera aktörer som arbetar med området och du hittar en del länkat nedan. Bland annat arbetar förbundet med regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld i nära relationer.

Arbetsförmedlingen

Känner du dig rädd eller kontrollerad i en nära relation? Det finns skydd och stöd att få. Här hittar du information om våld och kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer som du kan få stöd och hjälp av.

Försäkringskassan

Om du utsatts för våld eller sexuella övergrepp, har du rätt att få hjälp och stöd. Detta oavsett om förövaren är någon du känner eller inte. Här hittar du länkar och kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer som kan ge dig hjälpen att förbättra situationen eller bearbeta något som hänt.

Vårt arbete med att öka upptäckten av våld i nära relationer

På uppdrag av regeringen driver Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) ett projekt om att rutinmässigt öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Vilja att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen vänder sig till alla, oavsett kön och sexuell läggning, och bostadsort.

Alternativ till våld – Täby

Alternativ till våld (ATV Täby) är ett behandlings- och kompetenscenter som arbetar med våld i nära relationer.

En introduktionskurs om
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.Myndigheten för delaktighet

Vad alla bör veta om våld
– en grundkurs om våld mot personer med funktionsnedsättning

Kursen ökar din kunskap om hur våld i nära relationer kan ta sig uttryck när den utsatta eller utövaren har en funktionsnedsättning.

Det här är en grundkurs om våld mot personer med funktionsnedsättning. Alla som ska genomföra någon av Myndigheten för delaktighets övriga kurser om våld bör ha gått denna kurs.

Att förebygga och bekämpa våld
– ett funktionshinderperspektiv i arbetet mot våld

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar på myndighet och vill veta hur arbetet mot våld i nära relationer kan inkludera personer med funktionsnedsättning.

Målet är att du efter kursen vet hur du kan använda ett funktionshinderperspektiv i myndighetsuppdrag om våld.

Missbruk och beroende

Det finns hjälp att få både för dig som har ett beroende och för dig som är anhörig till en person med beroende.

I listan hittar du ett urval av länkar till både lokalt och regionalt stöd.

Beroendecentrum Stockholm

Vi erbjuder stöd och behandling till dig som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar, samt närstående.

Hittar du en länk som inte fungerar eller vill tipsa om en ny insats?

Kontakta sidansvarig