Omvärldsbevakning

Replik: Med rätt stöd kan fler börja jobba

”Efter 20 års gemensamt ansvarstagande har vi lärt oss att människor som lämnats utanför arbetsmarknaden i många fall kan komma i arbete med rätt stöd.” Det skriver företrädare för Nationella nätverket för samordningsförbund som svar i en debatt i tidningen Altinget. Läs mer om hur NNS ser på Försäkringskassans uppdrag att analysera behovet av ändringar i lagen om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.