Uppdrag

Uppdrag upptäcka våld i nära relationer

Samordningsförbundet Roslagen har gått med i regeringsuppdraget att upptäcka våld. Att fråga om våld i nära relation är inte lätt. Hur kan vi prata om det och vad ska vi göra med svaren? Genom lokala rutiner, stöd och handledning till handläggarna som ställer de svåra frågorna kan vi bli bättre på att hitta deltagare som är utsatta för våld.