Rapporter

Sammanfattning av verksamhetsåret 2022

Under våren har förbundet arbetat med årsredovisningen och bokslut av verksamhetsåret 2022. I den här artikeln får du en sammanfattning av vår finansierade verksamhet under året. Du hittar också länkar till rapporter och utvärderingar om verksamheten.

Kartläggning av förbundets målgrupp

Varje vår genomför förbundet en kartläggning gällande förbundets målgrupper samt hämtar input från medlemsparterna om behov som föreligger. Läs Förbundschefens sammanfattning av rapporten som är tänkt att ligga till grund för diskussioner om förbundets kommande verksamhet och insatser.